Wychowawcyklas

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017.

Klasa

Wychowawca


1 A

Halina Szarek

1 B

Iwona Jezierska

1 C

Agnieszka Smolis

1 D

Małgorzata Młynarczyk

1 E

Lucyna Boguszewska-Pełka


2 A

Jolanta Pieniążek

2 B

Aneta Teodorowicz

2 C

Radomir Zwoliński

2 D

Bożena Święch

2 E

Joanna Świędrych


3 A

Inka Hen

3 B

Małgorzata Chodziak-Rzepa

3 C

Agnieszka Blok

3 D

Sławomir Słomski

3 E

Joanna Salamon