Wychowawcyklas

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018.

Klasa

Wychowawca


1 A

Agnieszka Blok

1 B

Joanna Cwynar-Wojtonis

1 C

Jolanta Wojtowicz

1 D

Sławomir Słomski

1 E

Jolanta Grzyb


2 A

Bogusław Rosłanowski

2 B

Iwona Jezierska

2 C

Agnieszka Smolis

2 D

Małgorzata Młynarczyk

2 E

Lucyna Boguszewska-Pełka


3 A

Jolanta Pieniążek

3 B

Aneta Teodorowicz

3 C

Radomir Zwoliński

3 D

Bożena Święch

3 E

Joanna Świędrych