O szkole

Konkurs Programistyczny

14.10.2012

26 października odbędzie się Konkurs Programistyczny XV LO.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności!

Zapisy przyjmują nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej do 19.10.12 r.
Regulamin konkursu

Czytaj dalej

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

12.10.2012

12 pażdziernika 2012 roku odbył się etap ustny Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. 

Laureatami zostali:

  • Marta Jamer III d
  • Agnieszka Sucharzewska III d
  • Olga Pratsz III c
  • Dominik Kosiba III c

 Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.

Czytaj dalej

Informacje dla Maturzystów

9.10.2012

Uczniowie klas trzecich posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych w tym egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) przystępujący
do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 powinni złożyć odpowiedni wniosek
do sekretariatu szkoły w terminie do 31 grudnia 2012 r.

Czytaj dalej

Wspieranie uzdolnień

6.10.2012

Liceum Ogólnoksztąłcące nr XV należy od 2010 r. do programu wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań. Program skierowany jest do wszystkich uczniów naszego liceum, wykorzystuje bazę sprawdzonego programu wychowawczego i dydaktycznego, a celem jego jest rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień w każdym roku kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, kółek zainteresowań, indywidualnych toków nauczania oraz konsultacji.
Czytaj dalej