O szkole

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

12.10.2012

12 pażdziernika 2012 roku odbył się etap ustny Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. 

Laureatami zostali:

  • Marta Jamer III d
  • Agnieszka Sucharzewska III d
  • Olga Pratsz III c
  • Dominik Kosiba III c

 Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.

Czytaj dalej

Informacje dla Maturzystów

9.10.2012

Uczniowie klas trzecich posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych w tym egzaminacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) przystępujący
do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 powinni złożyć odpowiedni wniosek
do sekretariatu szkoły w terminie do 31 grudnia 2012 r.

Czytaj dalej

Wspieranie uzdolnień

6.10.2012

Liceum Ogólnoksztąłcące nr XV należy od 2010 r. do programu wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań. Program skierowany jest do wszystkich uczniów naszego liceum, wykorzystuje bazę sprawdzonego programu wychowawczego i dydaktycznego, a celem jego jest rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień w każdym roku kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, kółek zainteresowań, indywidualnych toków nauczania oraz konsultacji.
Czytaj dalej

Zbiórka odzieży

4.10.2012

Wolontariat szkolny organizuje zbiórkę odzieży dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi ze schroniska Św. Brata Alberta. Zbiórka odbędzie się w dniach od 4.10 - 12.10 2012. Odzież można przynosić do biblioteki szkolnej.

Czytaj dalej