O szkole

Matura w sesji poprawkowej-sierpień 2019

9.8.2019

Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych – sierpień 2019

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny z  matematyki:
20 sierpnia 2019 – wtorek, sala 218, godzina rozpoczęcia egzaminu 9:00.
Zdający zgłaszają się na egzamin zgodnie z procedurami o godz 8:30.

Ustne poprawkowe egzaminy maturalne z języka angielskiego i języka polskiego:
20 sierpnia 2019- wtorek, godzina rozpoczęcia egzaminów 9:00.
Szczegółowy grafik egzaminów dostępny w sekretariacie.
Czytaj dalej

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 2019/2020

1.8.2019

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2019/2020) - tematy etapu szkolnego
Czytaj dalej

1.08.2019

1.8.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane pn.: „Wymiana części stolarki okiennej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Czytaj dalej