O szkole

4 września 2018

3.9.2018

Jutro, 4.09.2018, WSZYSTKIE klasy zaczynają zajęcia od godz. 8:00 i mają dwie pierwsze godziny wychowawcze. Pozostałe lekcje odbywają się według planu.
Godziny wychowawcze, 8:00 - 9:35, w salach:
1A - sala 134
1B - sala 24
1C - sala 3
1D - sala 236
1E - sala 116
2A - sala 203
2B - sala 48
2C - sala 50
2D - sala 206
2E - sala 2
3A - sala 225
3B - sala 27
3C - sala 128
3D - sala 4
3E - sala 102

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

28.8.2018


Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
zapraszamy na uroczystą inaugurację Nowego Roku Szkolnego 2018/2019.

 


Uroczystość odbędzie się 3. września 2018 (poniedziałek) w murach Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS,

ul.  Aleksandra Ostrowskiego 30b, w Auli o godz.:

 

klasy: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B – 10:00

klasy: 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E – 12:00

 

Przypominamy, że ważne dla Nas chwile podkreślamy odpowiednim strojem:

- całą społeczność uczniowską obowiązuje strój galowy.

 

Czytaj dalej

Matura w sesji poprawkowej-sierpień 2018

9.8.2018

Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych – sierpień 2018

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki:
21 sierpnia 2018 – wtorek, godzina rozpoczęcia egzaminu 9:00.
Zdający zgłaszają się na egzamin zgodnie z procedurami o godz 8:15.
Język polski odbędzie się w sali 204, matematyka w sali 218.

Ustne poprawkowe egzaminy maturalne z języka angielskiego:
21 sierpnia 2018- wtorek, godzina rozpoczęcia egzaminów 8:00.
Zdający zgłaszają się na egzamin o godz 7.45.

 

Czytaj dalej

Świadectwa maturalne 2018

25.6.2018

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 3 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

3 A    GODZ. 10:15    SALA 135
3 B    GODZ. 10:35    SALA 136
3 C    GODZ. 10:55    SALA 48
3 D    GODZ. 11:15    SALA 2
3 E    GODZ. 11:35    SALA 3

POZOSTALI ABITURIENCI    GODZ. 12:00 - 14:00    pok. 13
Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.
Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 3 lipca w Sekretariacie.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Uczniowskim od dn. 4 lipca w godz. 9:00 - 14:00.
Czytaj dalej