OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 18.05.2017

18.5.2017

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:
„Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ 1

SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f564ae93-0e39-4e59-828b-bb1c679a1601
« wróć do listy