Pomagamy BONITUM

28.11.2019

Wrocławskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM zwraca się do uczniów LO Nr XV we Wrocławiu o wsparcie materialne dla jego podopiecznych.
Stowarzyszenie Bonitum prosi o zorganizowanie w szkole zbiórki materiałów dydaktycznych takich jak proste układanki, puzzle, malowanki, bloki rysunkowe, pędzle, farby czy inne artykuły papiernicze. Podopieczni Stowarzyszenia to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, na wózkach oraz osoby niewidome. Dzięki zebranym materiałom będą mogli ciekawie i kreatywnie spędzać czas w ośrodku Bonitum.
Podopieczni Stowarzyszenia chętnie wychodzą do instytucji kultury typu teatr czy filharmonia. Niestety brak funduszy w znacznym stopniu ogranicza tego typu wyjścia edukacyjne. Dlatego Stowarzyszenie zwraca się także z prośbą o zorganizowanie kiermaszu, z którego dochód byłby przeznaczony na tego typu cele.
Proponujemy zbiórkę ww, materiałów w sali 103 od 21.11 do 3.12.2019. Tym bardziej, iż daty te to Światowe Dni Osób Niepełnosprawnych. Wszystkich zainteresowanych uczniów pomocą przy organizacji zbiórki oraz kiermaszu, np. pod hasłem „Ozdoby świąteczne”, prosimy o zgłaszanie się do sali 103 w ramach działania na rzecz wolontariatu.
« wróć do listy