Próbna matura 4.01.2019

20.12.2018

Uwaga uczniowie klas III
4.01.2019 (piątek) o godz. 9:00 odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym.
Uczniowie klas III zgłaszają się na egzamin o godzinie 8:40.
Prosimy o przyniesienie czarnego długopisu, linijki i cyrkla.
Przed egzaminem sprawdzane będą dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali telefonów komórkowych.
Listy zdających zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) 3.01.2019.
Uczniowie piszący egzamin po jego zakończeniu idą do domu. Egzamin trwa 170 minut, nie ma możliwości oddania pracy przed upływem wyznaczonego czasu.

Zajęcia dla klas I-II odbywają się bez zmian według planu lekcji.
« wróć do listy