Świadectwa maturalne 2019

24.6.2019

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 
DN. 04 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

3 A GODZ. 10:15 SALA 225, wych. Bogusław Rosłanowski
3 B GODZ. 10:35 SALA 27, wych. Iwona Jezierska
3 C GODZ. 10:55 SALA 128 , wych. Agnieszka Smolis
3 D GODZ. 11:15 SALA 204, wych. Bartosz Kicki
3 E GODZ. 11:35 SALA 102, wych. Lucyna Boguszewska Pełka


POZOSTALI ABITURIENCI GODZ. 12:00 - 14:00 pok. 13

Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości. 
Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa. 
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 04 lipca w Sekretariacie.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Uczniowskim od dn. 5 lipca w godz. 8:00 - 11:30.


« wróć do listy