Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (notebook dla uczniów z oprogramowaniem - pracownia fizyczna)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (notebooki)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (notebook dla uczniów z oprogramowaniem - pracownia fizyczna)


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT z dnia 28.06.2017 (notebook dla uczniów  - pracownia fizyczna)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zamówienie częściowe)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 20.06.2017 (notebook dla ucznia)
SIWZ 1
SIWZ 2


Informacja o unieważnieniu postępowania

BZP


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (tablety)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (tablety)


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 16.06.2017 (zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych część 9)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych części 1-6)


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT Z DNIA 16.06.2017 (notebook dla ucznia)


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT Z DNIA 16.06.2017 (Zakup wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (komputer dla nauczyciela)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (komputer dla nauczyciela)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (tablica interaktywna)


PYTANIA I ODPOWIEDZI (stanowisko dla osoby niepełnosprawnej) z dnia 12.06.2016


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - notebook dla ucznia (z oprogramowaniem)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (drukarki)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 6.06.2017
SIWZ 1
SIWZ 2


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (tablice interaktywne)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (tablety)


Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty (komputer dla nauczyciela)


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT 5.06.2017 (drukarki)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 5.06.2017
SIWZ 1
SIWZ 2


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT (tablety) z dnia 2.06.2017


PYTANIA I ODPOWIEDZI (drukarki) z dnia 2.06.2017


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT z dnia 1.06.2017 (komputer dla nauczyciela)


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT z dnia 1.06.2017 - „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Drukarki na potrzeby pracowni”.
PYTANIA i ODPOWIEDZI


PYTANIA I ODPOWIEDZI (tablety) z dnia 29.05.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 29.05.2017


Zmiany SIWZ w postępowaniach na:

„Komputer dla nauczyciela” - termin składania ofert 1 czerwca - ZMIANA SIWZ

„Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)” - termin składania ofert 1 czerwca - ZMIANA SIWZ

„Tablety z oprogramowaniem” - termin składania ofert 31 maja - ZMANA SIWZ

„Tablica interaktywna (z oprogramowaniem)” - termin składania ofert 31 maja - ZMIANA SIWZ


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 26.05.2017
SIWZ 1
SIWZ 2


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI 


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Tablica interaktywna (z oprogramowaniem)”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017 (tablice interaktywne)
SIWZ 1
SIWZ 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017 (notebooki)
SIWZ 1
SIWZ 2


Informacja z dnia 23.05.2017 o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017
SIWZ 1
SIWZ 2
Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=29921d52-6fd7-4c32-a51c-15ce96283b4d


ZMIANA TREŚCI SIWZ


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 22.05.2017

SIWZ 1

SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c523fc5-085f-475b-87bd-12d054f7c072


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”.
PYTANIA i ODPOWIEDZI


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:
„Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ 1

SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f564ae93-0e39-4e59-828b-bb1c679a1601


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT


OGŁOSZENIE O ZMIANIE


ZMIANA TREŚCI SIWZ


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych” (Nr projektu: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 - ZIT).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
SIWZ 1
SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=da93ae23-083f-4682-b98f-6500ecd07826