29.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.08.2019

Informacja po otwarciu ofert

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Informacja po otwarciu ofert

Unieważnienie

1.08.2019

Informacje o wyborze oferty

1.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

22.07.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”
CPV: 45.00.00.00 – 7; 45.42.00.00-7

Ogłoszenie

IDW

Umowa

OPZ

11.07.2019

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF).
Załącznik: Zapytanie ofertowe