Zebrania

Harmonogram spotkań z rodzicami

1.RODZICE KLAS OGÓLNODOSTĘPNYCH
Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00

RODZICE KLAS PRZYGOTOWAWCZYCH
Spotkania z wychowawcami godz. 18.00
Konferencja dla rodziców klas przygotowawczych sala 218, godz. 19.00

Dyżur wszystkich nauczycieli
8 września 2022
2.Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli.
KLASY OGÓLNODOSTĘPNE, godz. 17.00
KLASY PRZYGOTOWAWCZE, godz. 18.00 17.00
27 października 2022
5.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli,
KLASY OGÓLNODOSTĘPNE, godz. 17.00
KLASY PRZYGOTOWAWCZE, godz. 18.00
15 grudnia 2022
6.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych klas 4, dyżur wszystkich nauczycieli,
KLASY OGÓLNODOSTĘPNE, godz. 17.00
KLASY PRZYGOTOWAWCZE, godz. 18.00 17.00
30 marca 2023
7.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach rocznych, dyżur wszystkich nauczycieli,
KLASY OGÓLNODOSTĘPNE, godz. 17.00
KLASY PRZYGOTOWAWCZE, godz. 18.00 17.00
1 czerwca 2023