Zebrania

Harmonogram spotkań z rodzicami

1.UWAGA! TERMIN DOTYCZY RODZICÓW KLAS PRZYGOTOWAWCZYCH DLA CUDZOZIEMCÓW Spotkania z wychowawcami, g. 17.00 lub 18.008 września 2021
2.UWAGA! TERMIN DOTYCZY KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH ORAZ TRZECICH. Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli,  g. 17.00 9 września 2021
3.UWAGA! TERMIN DOTYCZY KLAS PIERWSZYCH ORAZ TRZECICH LICEUM 4-LETNIEGO. Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli,  g. 17.00 7 października 2021
4.Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.004 listopada 2021
5.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.0016 grudnia 2021
6.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych klas 3 po gimnazjum, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00 31 marca 2022
7.Spotkania z wychowawcami – informacja o proponowanych ocenach rocznych, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.002 czerwca 2022