Klasa humanistyczna - psychologiczna

Klasa humanistyczna – psychologiczna 1C

Klasa z rozszerzonym programem biologii i języka polskiego,  pozwala uczniom zapoznać się z problemami społecznymi, politycznymi i prawnymi oraz z elementami biologii człowieka.

W klasie obowiązkowo będą się odbywać zajęcia z podstaw psychologii i pedagogiki, prowadzone przy współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym (warsztaty, prelekcje, badania). Prowadzący mają na celu przygotowanie uczniów do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy takich jak: psychologiczna, terapeutyczna, trenerska, socjalna, pedagogiczna, wychowawcza.

W klasie jest realizowany program biologii na poziomie rozszerzonym. Szczególna uwaga jest zwrócona na anatomię i  fizjologię człowieka oraz zagadnienia z biologii behawioralnej.

Nauka w klasie przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów uniwersyteckich, na atrakcyjnych kierunkach np.: psychologia, pedagogika, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia, praca socjalna, biologia, ochrona środowiska.