Linki do...

Linki do…

Biblioteki wrocławskie

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
http://www.biblioteka.wroc.pl

Mediateka – filia Miejskiej Biblioteki Publicznej adresującej swoje usługi głównie do młodzieży
http://www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego
http://www.wbp.wroc.pl

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
http://www.dbp.wroc.pl

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
http://www.oss.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytecka
http://www.bu.uni.wroc.pl

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
http://www.bg.pwr.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego
http://www.bg.ae.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego
http://www.bibl.ar.wroc.pl

Biblioteka Akademii Medycznej
http://www.bg.am.wroc.pl

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
http://www.bg.awf.wroc.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych
http://www.asp.wroc.pl/biblioteka.htm

Biblioteka Akademii Muzycznej
http://www.amuz.wroc.pl/s09.html

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
http://www.biblioteka.dsw.edu.p

Biblioteki cyfrowe

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
http://www.polona.pl

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
http://monika.univ.gda.pl/~literat

Wolne Lektury
http://www.wolnelektury.pl

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.dbc.wroc.pl

Europeana – biblioteka europejska
http://www.europeana.eu

Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://fbc.pionier.net.pl

Wykaz bibliotek cyfrowych o zasięgu międzynarodowym, narodowym oraz instytucjonalnym
http://www.ebib.info/content/view/280/79