Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV we Wrocławiu  funkcjonuje dziennik elektroniczny – Uczniowie Optivum NET firmy VULCAN. Umożliwia on rodzicom bezpłatny, stały kontakt ze szkołą. Pozwala na bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce.

Aby uzyskać dostęp do witryny należy najpierw przekazać swój adres e-mail szkole.

Dziennik elektroniczny dostępny jest pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw.

Rodzice i uczniowie korzystający z dziennika w poprzednich latach, logują się używając dotychczasowego adresu mailowego.

Uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych, przed pierwszym logowaniem muszą być zarejestrowani w bazie danych systemu, a w szczególności musi być wprowadzony ich adres e-mail przez wychowawcę klasy.

Pierwsze logowanie do nowego systemu:

1. Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, musi utworzyć swoje hasło dostępu.

2. Aby utworzyć hasło dostępu do systemu UONET+, należy:
      (1) Uruchomić witrynę https://uonetplus.vulcan.net.pl/wroclaw i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się.         
      (2) Na stronie logowania wprowadzić adres e-mail (ten sam, który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz Załóż konto.
      (3) Na wprowadzony adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący dostęp do dziennika.     

3. Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu i zalogować się. Wówczas nastąpi przekierowanie użytkownika na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji kierowanych do niego. Ze strony startowej użytkownik może również uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

Zalecaną przeglądarką do korzystania z systemu Uczniowie Optivum NET+ jest Google Chrom.

Uczniowie i opiekunowie mają dostęp do modułu Uczeń w podobnym stopniu: mogą pisać, wysyłać i odbierać wiadomości od nauczycieli. Jednak użytkownik w roli ucznia nie ma wglądu do korespondencji między nauczycielem a opiekunem.