Współpraca


W grudniu 2013 roku nasza szkoła podpisała dokument o współpracy z Wrocławską Fundacją Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej „Freya”. Dotychczas wspólnie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konkursy wiedzy o krajach anglosaskich dla szkół gimnazjalnych (w EMPiK-u przy ul. Świdnickiej) i ponadgimnazjalnych (w naszej szkole) począwszy od roku 2012. Jedna z uczennic naszej szkoły zdobywała także doświadczenie na koloniach dla dzieci organizowanych również przez tą organizację. W bieżącym roku szkolnym oprócz kolejnej edycji konkursu wiedzy o krajach anglosaskich będziemy wspólnie prowadzić comiesięczne warsztaty edukacyjno-artystyczne w jednej ze szkół podstawowych. W związku z tym, jak i innymi projektami zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich do współpracy.


Więcej szczegółów o organizacji Freya można znaleźć na stronie http://www.freya.org.pl/Współpraca Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu z Uniwersytetem SWPS trwa od września 2014 roku. W ramach współpracy uczniowie liceum uczestniczą w programie Strefa Młodzieży, który obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów zarówno psychologicznych jak i ogólnorozwojowych, poświęconych tematom ważnym i trudnym w szczególności dla młodych, nastoletnich osób. Spotkania prowadzone są przez  kadrę dydaktyczną  uczelni i odbywają się cyklicznie w budynku uczelni SWPS. Ponadto zaproszeni do naszej placówki psychologowie z Uniwersytetu SWPS  prowadzą warsztaty dla maturzystów na temat asertywności i sposobów  radzenia sobie ze stresem.
W roku szkolnym 2014/2015  Liceum Ogólnokształcące Nr XV zostało szkołą partnerską Uniwersytetu SWPS – powstała klasa pierwsza o profilu psychologicznym, objęta patronatem uczelni. Uczniowie profilowanej klasy uczestniczą w  zajęciach z psychologii (warsztaty, ćwiczenia, praca w grupach, eksperyment psychologiczny) prowadzonych przez studentów uczelni  oraz w wykładach ze specjalistami z dziedziny psychologii. Mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi psychologii oraz spotkania się z praktykującymi psychologami.
Obecnie w szkole mamy już 3 roczniki klas o profilu psychologicznym, uczniowie uczą się przedmiotu „ podstawy psychologii”, wzbogacają swoją wiedzę i kompetencje społeczne podczas spotkań na uczelni, warsztatów ze studentami psychologii.

Uniwersytet SWPS to miejsce pracy, nauki, badań i dociekań, dlatego tym bardziej cieszymy się , że nasi uczniowie mogą być jego częścią.


W ramach współpracy ze środowiskiem edukacyjnym we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje program „Szkoły partnerskie”. Dzięki podpisywanym porozumieniom możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Najważniejsze elementy współpracy ze szkołami to:

  • warsztaty i wykłady dla uczniów szkoły partnerskiej prowadzone przez pracowników Uczelni
  • wspólne zajęcia i warsztaty dla studentów WSB i uczniów szkoły partnerskiej
  • wymiana doświadczeń między kołami naukowymi
  • zajęcia dla nauczycieli ze szkół partnerskich
  • patronat Jego Magnificencji, Rektora WSB, prof. zw dr hab. Stefana Forlicza nad przedsięwzięciami szkoły partnerskiej z zakresu ekonomii, biznesu i przedsiębiorczości
  • współtworzenie inicjatyw mających na celu rozwijanie młodzieżowej przedsiębiorczości
  • nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów szkół partnerskich.