Klasa biologiczno - chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna 1B

Klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych.

W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii.

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonym laboratorium biologiczno- chemicznym. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody, oraz przygotują się do zdawania na egzaminie maturalnym biologii i chemii w  zakresie rozszerzonym. Realizowane są liczne projekty dostosowane do zainteresowań uczniów, np. „Bioróżnorodność”, „Chemia kosmetyczna”, „Gucio” we współpracy z Polską Akademią Nauk.

Liceum współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim  i Akademią Umiejętności Polskiej Akademii Nauk – uczniowie uczestniczą w  wykładach, zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych.

Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach np.: biologia, ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia.