1G językowa

1G językowa 

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów, którzy są zainteresowani  przedmiotami humanistycznymi i językami obcymi. Nauka w tej klasie stwarza możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów humanistycznych i języka angielskiego, pozwala na zapoznawanie się ze strukturami gramatycznymi i praktycznym ich użyciu w komunikacji.  

Zajęcia przygotowują do studiów na kierunkach humanistycznych i językowych: filologia angielska, filologia polska czy amerykanistyka. 

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w konkursach przedmiotowych: Piece of cake – konkurs dotyczący frazeologizmów, Olimpiada języka angielskiego, Gra strategiczna w języku angielskim Segro, zajęcia i warsztaty w American Corner , Dni otwarte na Filologii Angielskiej i na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, a także udział w obozach językowych Euroweek oraz innych wycieczkach integracyjnych. Istnieje także możliwość przystąpienia do certyfikatu językowego TOEFL przy współpracy z WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)