Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
3.Ferie zimowe
13 lutego – 26 lutego 2023 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4.Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 r.
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla klas czwartych28 kwietnia 2023 r.
6.Egzamin maturalnyOd 4 maja 2023 r.
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4, 5, 8, 9 oraz 11 i 17 05.2023– dni wolne dla uczniów klas 1, 2 i 3 (egzaminy maturalne)

31.10.2022– po odpracowaniu 15.10.2022 (sobota)

02.05.2023 – po odpracowaniu 15.04.2023 (sobota)


Klasyfikacja, oceny

Lp.ZdarzenieData
1.Informacja o proponowanych ocenach semestralnych
14 grudnia 2022 r.
2.Wystawienie ocen za I semestr11 stycznia 2022 r.
3.Początek II semestru25 stycznia 2023 r.
4.Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 4 29 marca 2023 r.
5.Wystawienie ocen rocznych dla klas 4 20 kwietnia 2023 r.
6.Koniec roku dla klas 4 28 kwietnia 2023 r.
7.Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1 – 330 maja 2023 r.
8.Wystawienie ocen rocznych 14 czerwca 2023 r.
9.Koniec roku szkolnego23 czerwca 2023 r.

Rady pedagogiczne – klasyfikacyjne

Lp.RadaData
1. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna16 stycznia 2023 r.
2. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 424 kwietnia 2023 r.
3.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 2, 319 czerwca 2023 r.