Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2020 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
3.Ferie zimowe18 – 31 stycznia 2021 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4 – 17 stycznia 2021 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021 r.
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla klas trzecich30 kwietnia 2021 r.
6.Egzamin maturalnyOd 4 maja 2021 r.
7.Egzamin ósmoklasisty25 – 27 maja 2021 r.
8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4,5,6.05.2020 – dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

4.06.2021 – po odpracowaniu 17.04.2021

Klasyfikacja, oceny

Lp.ZdarzenieData
1.Informacja o proponowanych ocenach semestralnych13 stycznia 2021
20 stycznia 2021
2.Wystawienie ocen za I semestr4 lutego 2021 r.
3.Początek II semestru8 lutego 2021 r.
4.Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 331 marca 2021 r.
5.Wystawienie ocen rocznych dla klas 322 kwietnia 2021 r.
6.Koniec roku dla klas 330 kwietnia 2021 r.
7.Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 21 czerwca 2021 r.
8.Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 217 czerwca 2021 r.
9.Koniec roku dla klas 1, 225 czerwca 2021 r.

Konsultacje dla maturzystów

(KONSULTACJE I PISANIE ARKUSZY MATURALNYCH, ZADEKLAROWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W DEKLARACJACH)

Lp.DzieńData
 1.wtorki1, 2  lekcja

Rady pedagogiczne – klasyfikacyjne

Lp.RadaData
1. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna8 lutego 2021 r.
2. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 326 kwietnia 2021 r.
3.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 221 czerwca 2021 r.