Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2021 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
3.Ferie zimowe
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4.Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 r.
5.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla klas trzecich29 kwietnia 2022 r.
6.Egzamin maturalnyOd 4 maja 2022 r.
7.Egzamin ósmoklasisty24 – 26 maja 2022 r.
8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4, 5, 6.05.2022– dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

12.11.2021– po odpracowaniu 06.11.2021

07.01.2022 – po odpracowaniu 04.12.2021

02.05. 2022– po odpracowaniu 26.03. 2022

Klasyfikacja, oceny

Lp.ZdarzenieData
1.Informacja o proponowanych ocenach semestralnych
15 grudnia 2021 r.
2.Wystawienie ocen za I semestr12 stycznia 2022 r.
3.Początek II semestru24 stycznia 2022 r.
4.Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 3 ( po gimnazjum)30 marca 2022 r.
5.Wystawienie ocen rocznych dla klas 3 ( po gimnazjum)21 kwietnia 2022 r.
6.Koniec roku dla klas 3 ( po gimnazjum)29 kwietnia 2021 r.
7.Informacja o proponowanych ocenach rocznych 31 maja 2022 r.
8.Wystawienie ocen rocznych 15 czerwca 2022 r.
9.Koniec roku szkolnego24 czerwca 2022 r.

Rady pedagogiczne – klasyfikacyjne

Lp.RadaData
1. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna17 stycznia 2022 r.
2. Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 325 kwietnia 2022 r.
3.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 220 czerwca 2022 r.