Rada Szkoły

Rada Szkoły – konto

Nowy numer konta bankowego Rady Szkoły
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
we Wrocławiu

Bank PEKAO SA

68 1240 6768 1111 0010 4048 2461

UWAGA:
Przy dokonywaniu wpłat na Radę Rodziców uprzejmie prosimy o podanie w tytule wpłaty informacji: IMIĘ, NAZWISKO, KLASA dziecka.
Dzięki temu, część wpłaconych środków przez Rodziców danej klasy, zostanie przeznaczona WYŁĄCZNIE na potrzeby dzieci tej klasy.