Rada Szkoły

Rada Szkoły

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
we Wrocławiu

Bank Santander

32 1090 1522 0000 0001 5350 5378

UWAGA:
Przy dokonywaniu wpłat na Radę Rodziców uprzejmie prosimy o podanie w tytule wpłaty informacji: IMIĘ, NAZWISKO, KLASA dziecka.
Dzięki temu, część wpłaconych środków przez Rodziców danej klasy, zostanie przeznaczona WYŁĄCZNIE na potrzeby dzieci tej klasy.