ABC Liceum

ABC Liceum

A  
Atmosfera w szkole  – w naszej szkole panuje przyjazna atmosfera . Nauczyciele z reguły są życzliwi i wyrozumiali. Jeśli masz jakieś kłopoty możesz zawsze liczyć na pomoc  wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego. który zapewniając pełną dyskrecję, cierpliwie Cię wysłucha i spróbuje pomóc.              
Artyści –  uczniowie mogą rozwijać swoje talenty artystyczne w pracowni malarskiej prowadzonej przez nauczycielkę, absolwentkę ASP.

Bezpieczeństwo – uczniowie czują  się bezpiecznie, ponieważ w szkole mamy monitoring oraz identyfikatory . Dodatkowo jest portiernia czynna całą dobę.
Biblioteka – jest bardzo dobrze wyposażona . Mamy w niej wiele nowości wydawniczych, bogaty zbiór czasopism, 20 000 książek oraz stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu. Nauczyciele bibliotekarze pomagają w doborze lektury, sporządzeniu bibliografii oraz prowadzą bardzo ciekawe zajęcia.
Biofeedback –   nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Biofeedback,  metodzie, którą stosował Adam Małysz. Regulowanie aktywności mózgu i rytm oddechu wpływa  pozytywnie na: procesy poznawcze, funkcjonowanie w warunkach stresu, sprawność intelektualną, wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji, funkcjonowanie emocjonalne i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, likwidowanie stanów lękowych i normalizowanie  faz snu.
Bufet – czynny jest codziennie od 8.00 do 14.30 i  proponuje rano pyszne kanapki a w południe dania obiadowe w bardzo dobrych cenach (można wykupić abonament obiadowy).

Certyfikaty – jednym z osiagnięć szkoły jest uzyskanie certyfikatów potwierdzajacych nasze działania. A oto one:
• Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej
•  miedzynarodowy certyfikat aktywności ekologicznej „ Zielona Flaga”
•  certyfikat „ Szkoła wspierajaca uzdolnienia”
• „ Szkoła z Klasą 2.0”
• „e- szkoła”
•  „ Szkoła myślenia”
• „ Szkoła pełna zasobów”
• „ Szkoła przyjazna emerytom”
Chemia kosmetyczna – na zajeciach poznajemy właściwości składników preparatów kosmetycznych. Samodzielnie tworzymy różne produkty kosmetyczne (toniki, emulsje kosmetyczne i żele). Otrzymywane preparaty są naturalne, bez konserwantów i antyoksydantów. 

Dziennik elektroniczny – uczniowie i rodzice mają dostęp do bezpłatnego dziennika, w którym na bieżąco mogą sprawdzać oceny, frekwencję i uwagi oraz odczytywać i wysyłać komunikaty.

Edukacja filmowa  – w szkole działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Uczniowie raz w miesiącu biorą udział w projekcjach ambitnego kina w DCF, „Helios Nowe Horyzonty”.

Fronter  – dzięki platformie możliwa jest koordynacja  wszystkich zajęć  szkolnych i pozaszkolnych.  Platforma udostępnia skuteczny system, który pozwala wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom być na bieżąco i uczestniczyć z życiu szkoły. Na platformie uczniowie mogą korzystać ze zindywidualizowanej przestrzeni edukacyjnej, śledzić postępy w pracy, szukać dodatkowej pomocy i współpracować z rówieśnikami bez względu na ich miejsce pobytu.

Gabinety – dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym, nowoczesnym laboratorium biologiczno- chemicznym i językowym oraz  pracowniami  komputerowymi, w tym jedną mobilną. Bogate zaplecze techniczne: tablice, projektory multimedialne, mobilna pracownia komputerowa, uprzyjemniają naukę w naszej szkole.
Gazetka szkolna – w szkole tworzone są przez uczniów dwie gazetki szkolne: ARTNET LOXV i De Facto
H  
Historia szkoły  – w budynku na Nowym Dworze szkoła mieści się od 1994 roku. Swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego. Święto Szkoły przypada na 29 listopada – tego dnia odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas I oraz spotkania absolwentów. I 
Identyfikatory –  otwierają drzwi wejściowe do szkoły oraz umozliwiają wypożyczenie książek z biblioteki.
Innowacje  –  przedmiotowe programy nauczania są realizowane metodą projektów. W ramach zakończenia projektu planowane są wycieczki edukacyjno-dydaktyczne: w klasie pierwszej i drugiej w czerwcu oraz w klasie trzeciej we wrześniu. W ostatnim tygodniu czerwca, organizowany jest Festiwal Nauki i Sztuki, prezentujący i podsumowujący projekty całoroczne.
J  
Języki obce  – zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania. Przydział do grupy odbywa się na podstawie zapisu na świadectwie gimnazjalnym oraz wyniku testu kwalifikacyjnego. W naszej szkole uczymy się języka angielskiego i niemieckiego korzystając z technologii multimedialnych. Żywy język i kulturę krajów anglosaskich uczniowie poznają na zajęciach z native speaker-ami a także  biorąc aktywny udział w projektach organizowanych przy współpracy z AIESEC. Prowadzimy też międzynarodową wymianę ze szkołą w Niemczech oraz organizujemy wycieczki tematyczne  do Berlina i Drezna.

Kółka przedmiotowe –  pozwalają poszerzyć indywidualne zainteresowania uczniów. Mamy między innymi kółko strzeleckie, artystyczne, fizyczne, informatyczne, analizy literackiej, sportowe  i wiele innych.
Krasnal – mamy własnego krasnala odlanego z brązu. Przedstawia on patrona naszej szkoły majora Piotra Wysockiego. Figura powstała w ramach projektu realizowanego podczas polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.
Ksero – w księgarence szkolnej można zamówić podręczniki , kupić przybory szkolne i wykonać odbitki ksero.

Liczby: liczba klas: 18,  liczba uczniów: 540,  liczba nauczycieli: 62,  liczebność klas 30 – 32 osoby.
Ł 
Łamigłówka – początkowo jest nią dla pierwszoklasistów orientacja w budynku szkolnym a szczególnie układ drugiego piętra.

Matura  – uczniowie klas trzecich co miesiąc rozwiązują arkusze z zadaniami maturalnymi z j.polskiego, j.obcego, matematyki  i wybranego przedmiotu. Ułatwia to uczniom systematyczną naukę i przygotowanie do egzaminu. I to się sprawdza.

Nauczanie międzyoddziałowe –  lekcje wychowania fizycznego realizowane są  zespołach  międzyoddziałowych. Umożliwia to naukę dostosowaną do możliwości i zainteresowań ucznia.
O  
Ocenianie –  stosujemy  elementy oceniania kształtującego na poszczególnych przedmiotach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na samoocenę, informację zwrotną, ocenę koleżeńską, pytania kluczowe, rolę życzliwego krytyka itp. Zachowanie oceniane jest według systemu punktowego.
Oferta edukacyjna szkoły –  w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy naukę w następujących klasach: matematyczno – fizyczna, biologiczno – chemiczna, psychologiczna, humanistyczna, medialna i biologiczno – geograficzna.
P  
Pedagog i psycholog –  opiekę nad  naszymi uczniami sprawuje dwóch psychologów i dwóch pedagogów szkolnych. Prowadzą oni  wiele warsztatów, zajęcia integracyjne oraz terapie indywidualne.
Pielęgniarka – gabinet czynny jest codziennie oprócz czwartku.
Plan lekcji – zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają do 15:10. Po 4. lekcji jest 20 minutowa przerwa, a następna jest 15 minutowa.
Projekty – uczestniczymy w wielu projektach, a oto niektóre z nich:
• kampania WrOpenUp
•  projekt „Dolnośląska e-szkoła”
•  Projekt  @rtyści.com
•  Bank Czasu w LO XV Wrocław
• Z perspektywy wrocławskiego krasnala
• Świadoma konsumpcja
• Szkoła demokracji
• Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie
• Trzy żywioły – Projekt Ekologia
R  
Radiowęzeł – Samorząd Uczniowski opiekuje się szkolnym radiowęzłem.  Podczas przerw można zrelaksować się przy ulubionej muzyce.

Sport – hali sportowej może nam pozazdrościć większość szkół. Mamy boiska z nowoczesną nawierzchnią tartanową do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, halowej piłki nożnej, tenisa ziemnego (750 m²). Posiadamy dobrze wyposażoną siłownię, salę do ćwiczeń przy muzyce, strzelnicę,  boisko do piłki nożnej pokryte murawą. Każdego dnia odbywają się bezpłatne zajęcia z aerobiku, step-aerobiku, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, zajęcia w siłowni.  Zajmujemy czołowe  miejsca w  sportowej rywalizacji  szkół  na  szczeblu  dzielnicowym  i   miejskim (tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, strzelectwo).
Szafki – każda klasa ma swoją zamykaną szatnię, w której znajdują się szafki dla uczniów.

Tutoring – w wybranych klasach pracę wychowawcy wspiera dwóch nauczycieli tutorów. Podczas indywidualnych spotkań z uczniami omawiają z nimi ich sukcesy i ewentualne niepowodzenia szkolne, wspierają i pomagają.

Uzdolnienia – szkoła posiada certyfikat „Szkoły wspierającej uzdolnienia”. Pomagamy uczniom rozwijać ich pasje i zainteresowania poprzez udział w kołach zainteresowań, wielu konkursach oraz ciekawych projektach.

Wymiana – nasza szkoła od 20 lat współpracuje z partnerską szkołą w Laatzen (Niemcy). We wrześniu gościmy u siebie grupę niemieckich uczniów a w kwietniu my wyjeżdżamy do Niemiec. Jest to fantastyczna okazja aby nawiązać nowe kontakty, poznać warunki życia naszych sąsiadów a przede wszystkim doskonalić umiejętności językowe. Przygoda i wiele niezapomnianych wrażeń zapewnione.   
Wodopój – w szkole mamy krany z wodą zdatną do picia bez przegotowania, uzdatnianą przez filtry z lampą UV.
Z      
Zachowanie – w szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów. Dzięki temu każdy uczeń wie, jaką ocenę zachowania otrzymałby w danej chwli i co może zrobić aby ją poprawić.