Klasy przygotowawcze/ Підготовчі класи/ Preparation classes/ Подготовительные классы

Klasy przygotowawcze

W roku 2024/2025  w naszym liceum utworzymy dwa oddziały przygotowawcze na poziomie liceum dla uczniów przybywających z zagranicy.  

Nauka w klasie trwa rok (okres ten może  zostać skrócony lub wydłużony).
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 25 osób.
Uczniowie obcojęzyczni uczestniczą w:
•    lekcjach języka polskiego jako obcego 
•    lekcjach przedmiotowych
•    zajęciach z zakresu kultury polskiej.
Nauka w oddziale przygotowawczym zapewni :
•    szybkie opanowanie języka polskiego w stopniu komunikacyjnym
•    integrację z polskimi uczniami
•    poznanie polskiej szkoły
•    przygotowanie do kontynuacji regularnej nauki w szkole.
Oferujemy:
•    zajęcia pozalekcyjne: wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w kinie, teatrze, operze
•    profesjonalnie wyposażone pracownie chemiczną i biologiczną
•    pracownie komputerowe; tablice multimedialne, komputery,  tablety w salach lekcyjnych
•    halę sportową (siłownia, mała i duża sala gimnastyczna)
•    zajęcia dodatkowe – każdy znajdzie coś dla siebie
•    tutoring – każdy z uczniów obcojęzycznych ma swojego opiekuna w postaci ucznia z klasy polskojęzycznej (wspólny udział w imprezach szkolnych)
•    wsparcie dla rodziców
Rekrutacja :
•    złożenie podania o przyjęcie do oddziału w sekretariacie szkoły
 *Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów(kopia paszportu dziecka oraz rodziców, zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL, dokumenty ukończenia szkoły poza granicami kraju – przetłumaczone na język polski, dwa zdjęcia do dokumentów) w sekretariacie oraz napisanie przez kandydata testu poziomującego z języka polskiego.
•    przyjęcie ucznia do oddziału przygotowawczego odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora szkoły.

Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa jeden rok. W zależności od potrzeb ucznia może zostać skrócony lub przedłużony.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie oraz napisanie przez kandydata testu poziomującego z języka polskiego w sierpniu 2024ó