Matura

Informacje dla Maturzystów


Matura 2022:
 
Informacje o maturze w roku szkolnym 2021/2022
Informatory maturalne
Arkusze egzaminacyjne
Terminy egzaminów maturalnych
Dostosowania
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Wrocław
Opłaty za egzamin maturalny
Komunikaty i informacje
Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?
Uczę się i – umiem!       
E-deklaracja maturalna


Ogłoszenie

Uwaga Maturzyści!

Uczniowie, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji, dysortografii, dysgrafii proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego w celu wypełnienia informacji (załącznika OKE) o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia. Termin podpisania załącznika upływa w dniu 5 lutego 2021.

Maturzyści proszeni są o WCZEŚNIEJSZE sprawdzenie,  czy ich opinia znajduję się u pedagoga lub u wychowawcy.
Tylko złożona w szkole opinia oraz wypełniony załącznik są  podstawą do dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla zdającego, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniach.