Rada Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców (wybranych w dniu 7.09.br.), na zebranie rady rodziców, które odbędzie się w dniu 19.09.br. o godz. 17.00 w sali 218.

Najważniejsze punkty zebrania: podsumowanie działalności rady w roku szkolnym 2022-23, wybory nowej rady na rok szkolny 2023-24, zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2023-24, wybór terminu szkolenia dla rodziców.

Przewodniczący RR


Informacja na temat możliwości ubezpieczenia dziecka na rok szk. 2023/2024.

Rada Rodziców LOXV zarekomendowała wybór oferty firmy ubezpieczeniowej COMPENSA na rok szkolny 2023/2024 jako najbardziej korzystnej ze wszystkich otrzymanych. Gorąco zalecamy w pierwszej kolejności, aby Państwo zapoznali się z ULOTKĄ INFORMACYJNĄ (dostępna poniżej), gdzie jest podana procedura rejestracji i sposób opłacenia polisy (można wybrać jedną z 3-ech wysokości składek rocznych związanych głównie z wysokością kwoty ubezpieczenia). Roczna składka zapewnia ochronę w szkole oraz poza szkołą, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, na całym świecie.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.

7 września przedstawiciele ubezpieczalni będą w szkole w czasie trwania zebrań z rodzicami.

Link do ubezpieczenia: https://szkoly.gdubezpieczenia.pl/


Szanowni Państwo,

na zebraniu Rady Rodziców w dniu 20.06.2023r.:

 • podjęto uchwałę o wprowadzeniu nowego regulaminu Rady Rodziców, 
 • przedstawiono informacje nt. finansów RR i preliminarza wydatków na kolejny rok szkolny, 
 • podjęto uchwałę w sprawie ubezpieczeń od NNW na kolejny rok szkolny – będzie to kontynuacja ubezpieczenia w firmie Compensa, reprezentowanej przez GDUbezpieczenia.
 • podjęto uchwałę o przeprowadzeniu szkolenia dla przedstawicieli rad oddziałowych oraz rodziców w nowym roku szkolnym w celu poszerzenia wiedzy na temat roli rodzica w szkole, uprawnień rad oddziałowych i rady rodziców oraz współpracy z radą szkoły i innymi organami szkoły,
 • podjęto nową uchwałę o  zmianie formularza wniosku kierowanego do RR o finansowanie
  ze środków RR,
 • przedstawiono informacje bieżące o zmianach w regulaminie Rady Szkoły, zakupie teczek
  na świadectwa uczniów, udziale w aukcji charytatywnej, modernizacji poidełek.
 • podjęto uchwałę o przekazaniu prac wylicytowanych na aukcji charytatywnej na rzecz szkoły.

Kontakt z Radą Rodziców


Nowy adres e-mail Rady Rodziców
rrloxvwroclaw@gmail.com

Strona Rady na portalu Facebook: Rada Rodziców LO nr XV we Wrocławiu

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kontaktu z nami, prosimy o wszelkie sugestie, zapytania i prośby.

UWAGA!

Nowe konto Rady Rodziców:

Santander Bank Polska

numer konta: 32109015220000000153505378

Rada Rodziców – komunikaty

Zachęcamy do pomocy Radzie Rodziców i szkole poprzez odliczenie 1,5% w zeznaniu podatkowym