Rada Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

Ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 19.06.br.
o godz. 16:30 w sali nr 2.


Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców podjęła w dniu 19.09.2023r. uchwałę o rekomendowanej wysokości składki na działalność RR w roku szkolnym 2023-24 w wysokości 100 zł od ucznia (uchwała nr 7 z dn. 19.09.2023r. w sprawie  rekomendowanej składki na RR na rok szkolny 2023-24).

Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach w dowolnym czasie i wysokości na konto RR:

Santander Bank Polska 32109015220000000153505378

lub do osób funkcyjnych rad oddziałowych (klas) lub do wychowawców klas.

30 % z tej kwoty jest do wykorzystania przez klasę (zgodnie z decyzją rodziców uczniów tej klasy) na koniec roku szkolnego lub przechodzi na kolejny rok szkolny (sumuje się z poprzednimi latami).


Informacja na temat możliwości ubezpieczenia dziecka na rok szk. 2023/2024.

Rada Rodziców LOXV zarekomendowała wybór oferty firmy ubezpieczeniowej COMPENSA na rok szkolny 2023/2024 jako najbardziej korzystnej ze wszystkich otrzymanych. Gorąco zalecamy w pierwszej kolejności, aby Państwo zapoznali się z ULOTKĄ INFORMACYJNĄ (dostępna poniżej), gdzie jest podana procedura rejestracji i sposób opłacenia polisy (można wybrać jedną z 3-ech wysokości składek rocznych związanych głównie z wysokością kwoty ubezpieczenia). Roczna składka zapewnia ochronę w szkole oraz poza szkołą, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, na całym świecie.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.

7 września przedstawiciele ubezpieczalni będą w szkole w czasie trwania zebrań z rodzicami.

Link do ubezpieczenia: https://szkoly.gdubezpieczenia.pl/


Szanowni Państwo,

na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19.09.2023r.:

 1. Przewodniczący przedstawił podsumowanie działalności RR w roku szkolnym 2022-23.
 2. Przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 3. Przeprowadzono wybory prezydium rady na rok szkolny 2023-24.
 4. Przeprowadzono wybory komisji rewizyjnej.
 5. Podjęto uchwałę o składzie komisji rewizyjnej RR.
 6. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu szkolenia dla rodziców.
 7. Podjęto uchwałę o modernizacji dystrybutora wody.
 8. Przedstawiono stan finansów RR.
 9. Podjęto uchwałę  w sprawie rekomendowanej składki na RR na rok szkolny 2023-24.
 10. Podjęto uchwałę o przyjęciu preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2023-24.
 11. Podjęto uchwałę o założeniu lokaty na koncie RR.
 12. Przedstawiono bieżące informacje o zmianach w statucie szkoły i w regulaminie rady szkoły.
 13. Omówiono ofertę ubezpieczenia na rok szkolny 2023-24.
 14. Podjęto uchwałę o pozytywnej opinii dla kalendarium na rok szkolny 2023-24.
 15. Podjęto uchwałę o złożeniu wniosku do dyrekcji szkoły w sprawie zmiany dziennika elektronicznego na Librus.
 16. Zebrano wnioski kierowane do dyrekcji szkoły w sprawach organizacji zajęć w roku szkolnym 2023-24.

Kontakt z Radą Rodziców


Nowy adres e-mail Rady Rodziców
rrloxvwroclaw@gmail.com

Strona Rady na portalu Facebook: Rada Rodziców LO nr XV we Wrocławiu

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do kontaktu z nami, prosimy o wszelkie sugestie, zapytania i prośby.

UWAGA!

Nowe konto Rady Rodziców:

Santander Bank Polska

numer konta: 32109015220000000153505378

Rada Rodziców – komunikaty

Zachęcamy do pomocy Radzie Rodziców i szkole poprzez odliczenie 1,5% w zeznaniu podatkowym