Klasa biologiczno - geograficzna

Klasa biologiczno – geograficzna 1E Klasa biologiczno – geograficzna z rozszerzonym programem biologii i geografii przeznaczona jest dla osób, które w  przyszłości planują podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, biologicznych, geograficznych,…

Klasa humanistyczna - kultura i media

Klasa humanistyczna – kultura i media 1D Klasa z rozszerzonym programem języka polskiego i historii pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przygotowanie się do egzaminu maturalnego i  kontynuację kształcenia…

Klasa humanistyczna - psychologiczna

Klasa humanistyczna – psychologiczna 1C Klasa z rozszerzonym programem biologii i języka polskiego,  pozwala uczniom zapoznać się z problemami społecznymi, politycznymi i prawnymi oraz z elementami biologii człowieka.W klasie obowiązkowo…

Klasa biologiczno - chemiczna

Klasa biologiczno – chemiczna 1B Klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych…

Klasa matematyczno - fizyczna

Klasa matematyczno – fizyczna 1A Klasa z rozszerzonym programem matematyki i fizyki przeznaczona jest dla uczniów, którzy są zainteresowani  przedmiotami ścisłymi. Nauka w tej klasie stwarza możliwości poszerzenia wiedzy i…

Oferta szkoły

Oddział w roku szkolnym 2020/2021 NazwaProfil klasyPrzedmioty na poziomie rozszerzonymPrzedmioty punktowanepodczas rekrutacji1Amatematyczno – fizycznamatematykafizykajęzyk polskimatematykafizykageografia 1Bbiologiczno-chemicznabiologiachemiajęzyk polskimatematykabiologiachemia 1Chumanistyczna – psychologicznabiologiajęzyk polski  język polskimatematyka wiedza o społeczeństwiebiologia1Dhumanistyczna – kultura i mediajęzyk polskihistoriajęzyk polskimatematyka historiawiedza o społeczeństwie1Ebiologiczno…

Rekrutacja - warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XVim. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu 1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego…

Rekrutacja - informacje ogólne

Informacje o rekrutacji Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego powstało w 1994 r., swoje tradycje wywodzi z Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego. Szkoła mieści się…