Przetargi i Zamówienia

Przetargi i Zamówienia

29.08.2022

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00322595/01/P w dniu 2022-08-27 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

21.06.2021
16.06.2021

Zamówienie publiczne, w trybie podstawowym bez negocjacji, na roboty budowlane pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń sanitarnych w segmencie D (II piętro) Liceum Ogólnokształcącego nr XV przy ul. Wojrowickiej 58 we Wrocławiu.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 12 czerwca 2021 roku w BZP (Numer ogłoszenia BZP 2021/BZP 00081165/03)
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e4f314b-65a7-4d71-9f7d-b48f703f8e3e

11.06.2021
27.10.2020
26.10.2020
26.08.2020
20.07.2020

Dotyczy dostaw dla LOXVII oraz T15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.07.2020
3.07.2020

Dotyczy dostaw dla LO Nr XVII oraz T15

17.06.2020

Dotyczy dostaw dla LO Nr XVII oraz T15

12.06.2020

Dotyczy dostaw dla LO Nr XVII oraz T15

9.06.2020

Dotyczy dostaw dla LO Nr XVII oraz T15

9.06.2020

Dotyczy dostaw dla LO Nr XVII oraz T15

4.06.2020

Dotyczy LO Nr XVII

4.06.2020
27.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla LO Nr XVII

Dotyczy postępowania na dostawę (drukarki) dla LO Nr XVII

Dotyczy postępowania na dostawę dla T15

26.05.2020

Dotyczy postępowania dla LO Nr XV

25.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla T15

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla LO Nr XVII

21.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla LO Nr XV

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla LO Nr XVII

20.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla Technikum nr 15

20.05.2020

LO NR XVII

Dotyczy postępowania na dostawę wyposażenia Pracowni biologicznej, Pracowni fizycznej oraz laptopów

Załącznik do SIWZ

19.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XVII – dostawa drukarek monochromatycznych (3 szt.)

19.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XVII

19.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla T15 – dostawa wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych

18.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XV – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XVII – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

18.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XVII

15.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XV – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XVII – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

14.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XV – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XVII – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

8.05.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla Technikum nr 15

6.05.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w LO Nr XV – platforma schodowa oraz zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych

30.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XV

30.04.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla LO Nr XV

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XVII

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

27.04.2020

Dotyczy postępowania dla ZS3

24.04.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla T15

24.04.2020
24.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XV

Ogłoszenie w DUUE 2020/S 063-150318:

17.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla ZS3

16.04.2020

link

15.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla LO Nr XVII oraz dla LO Nr XV

11.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawy dla Technikum Nr 15

9.04.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla Technikum Nr 15

9.04.2020

Dotyczy postępowania na roboty budowlane dla Technikum Nr 15

8.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Liceum Nr XV

7.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Liceum Nr XV

2.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Liceum Nr XV

Dotyczy postępowania na dostawę dla Technikum Nr 15

1.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Technikum Nr 15

1.04.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Liceum Nr XV

30.03.2020

Klucz publiczny postępowania na dostawy (miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław; Numer ogłoszenia TED: 2020/S 063-150318) do pobrania ze strony internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=adcee5f4-16ec-4995-a571-834cc54fcee9

Klucz publiczny postępowania na dostawy (miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7; Numer ogłoszenia TED: 2020/S 059-140875) do pobrania ze strony internetowe:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=81c54fec-9957-410e-99e5-30c07cf95d7d

Klucz publiczny postępowania na dostawy (miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław ; Numer ogłoszenia TED: 2020/S 040-094330 ) do pobrania ze strony internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=b6968513-9b4b-4411-9f58-685389e589a1

30.03.2020

PassMark_LOXV_CPU.pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_adcee5f4-16ec-4995-a571-834cc54fcee9.asc

27.03.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Technikum Nr 15

25.03.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Technikum Nr 15

25.03.2020

Dotyczy postępowania na dostawę dla Liceum Nr XVII

25.03.2020
24.03.2020
15.03.2020
11.03.2020
27.02.2020

espd_request

PassMark

Klucz

14.02.2020

Informacja 1

Informacja 2

Unieważnienie

7.02.2020

Wybór oferty

7.02.2020

Informacja

5.02.2020

Informacja

3.02.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Link

27.01.2020

Informacja

23.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

OPZ

20.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

17.01.2020

Zmiana_SIWZ

Zmiana_terminu

Link

16.01.2020

https://zs3wroc.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=2

13.01.2020

Zmiana_terminu

Zmiana SIWZ

10.01.2020

Pytania_odpowiedzi

Zmiana_ogłoszenia

8.01.2020

Pytania_odpowiedzi

Zmiana_ogłoszenia

30.12.2019

BZP_ogłoszenie

SIWZ_LOXVII

27.12.2019

Ogłoszenie_BZP

SIWZ_RB_ZS3

OPZ_część_1

OPZ_część_2

link

20.12.2019

Zmiana SIWZ

Oferta edytowalna

17.12.2019

Pytania i odpowiedzi

11.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

espd-request.zip
SIWZ_dostawa_LOXV_2019_ogl.pdf
oferta_edytowalna.docx
Zalacznik nr 6.pdf
Zalacznik nr 5.pdf
ogloszenie_20191211.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9c5b6b92-c7cd-4e34-9bde-42d8ceddb705.zip

29.08.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.08.2019

Informacja po otwarciu ofert

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

8.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Informacja po otwarciu ofert

Unieważnienie

1.08.2019

Informacje o wyborze oferty

1.08.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

22.07.2019

Informacje dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:
„Wymiana części stolarki okiennej”
CPV: 45.00.00.00 – 7; 45.42.00.00-7

Ogłoszenie

IDW

Umowa

OPZ

11.07.2019

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF).
Załącznik: Zapytanie ofertowe