Wspieranie uzdolnień

Wspieranie uzdolnień

Liceum Ogólnoksztąłcące nr XV należy od 2010 r. do programu wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań. Program skierowany jest do wszystkich uczniów naszego liceum, wykorzystuje bazę sprawdzonego programu wychowawczego i dydaktycznego, a celem jego jest rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień w każdym roku kształcenia w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych, kółek zainteresowań, indywidualnych toków nauczania oraz konsultacji.

Rok 2012 to kolejny etap diagnozy, który bardzo starannie przygotowuje kadra psychologiczno-pedagogiczna naszej szkoły. Celem tych badań będzie ocena zdolności intelektualnych, zdiagnozowanie zainteresowań zawodowych, działań tych nie należy kojarzyć z badaniem poziomu inteligencji oraz wysokości IQ Wyniki testu diagnostycznego będą zapisane w formie tabeli statystycznej i udostępnione wyłącznie na życzenie ucznia lub rodzica.

Chcielibyśmy z całą mocą podkreślić, że celem naszych badań nie jest selekcjonowanie młodzieży pod względem intelektualnym, ale zdiagnozowanie każdego ucznia pod kątem wykorzystania jego potencjału intelektualnego, wielorakich zdolności, tak aby uczeń mógł najbardziej efektywnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na udział dzieci w programie i przeprowadzenie diagnozy, to prosimy o pisemne poinformowanie wychowawcy o tym fakcie do połowy października.

Dziękujemy Państwu za pomoc w przeprowadzeniu badań i liczymy na dalszą współpracę.

Więcej informacji o programie