mLegitymacja

mLegitymacja w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

mLegitymacja to elektroniczna wersja legitymacji szkolnej, która jest dostępna w ramach aplikacji mObywatel. mLegitymacja jest ważna w okresie ważności legitymacji szkolnej w wersji papierowej.
mLegitymacja może zostać udostępniona uczniowi:

• Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu
• który posiada nadany numer PESEL;
• który posiada ważną legitymację szkolną w wersji papierowej.

mLegitymacja jest wydawana na wniosek rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia. Wzór wniosku udostępniamy na stronie. Dodatkowo na adres mailowy legitymacja@loxv.wroclaw.pl należy przesłać mail (zatytułowany mLegitymacja nazwisko ucznia) zawierający:

• imię i nazwisko ucznia;
• Uzupełniony wniosek o wydanie legitymacji.
• plik ze zdjęciem do legitymacji szkolnej (plik musi posiadać rozszerzenie .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB; ZDJĘCIE MUSI BYĆ IDENTYCZNE JAK W WERSJI PAPIEROWEJ LEGITYMACJI; twarz ucznia na zdjęciu powinna być skierowana na wprost).

Następnie zostanie wysłana na adres e-mail z którego został wysłany wniosek, kod aktywacyjny i kod QR. Kody będą ważne 30 dni od momentu wygenerowania.
Do późniejszego użytkowania mLegitymacji konieczne jest zainstalowanie na smartfonie aplikacji mObywatel. mLegitymację uczeń może uruchomić wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.
Wymagania techniczne dla smartfonów:

• systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej lub iOS w wersji nie niższej niż 12,4;
• dostęp do sklepu Google Play lub App Store;
• przynajmniej 100 MB wolnej pamięci dla aplikacji;
• system operacyjny bez modyfikacji, w szczególności polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta smartfona lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
• moduł łączności Bluetooth;
• połączenie z internetem;
• aparat fotograficzny.

Do aktywowania aplikacji mObywatel niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Aby aktywować usługę mLegitymacja, należy:

• uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do niej;
• wybrać opcję dodaj mLegitymację;
• zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
• zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;
• wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych Ueśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona);
• zeskanować kod QR otrzymany w szkole, a w przypadku problemu kod można wprowadzić korzystając z klawiatury telefonu;

Wniosek o mLegitymacje – POBIERZ
Regulamin aplikacji mLegitymacja – POBIERZ