Przetargi i Zamówienia

Przetargi i Zamówienia 29.08.2022 Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00322595/01/P w dniu 2022-08-27 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 21.06.2021 ogloszenie_54819Pobierz SWZ_dostawaPobierz SWZ_dostawa_bazaPobierz SWZ_dostawa_baza_docPobierz oferta_edytowalnePobierz 16.06.2021 Zamówienie publiczne, w…

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych w Liceum Nr XV Złożenie pisma w placówcePostępowanie administracyjneKorespondencja elektronicznaStrona wwwUmowaZamówienia publiczneUmowa najmuBibliotekaWolontariuszRekrutacja pracownikaPracownik – nauczycielWymiana – wersja angielskaPracownik samorządowyRekrutacja i edukacja uczniaRekrutacja – wersja ukraińskaRekrutacja –…