HACKATHON MINECRAFT EDUCATION EDITION

HACKATHON MINECRAFT EDUCATION EDITION

26 stycznia 2023 r. w Sali Wielkiej Starego Ratusza, Rynek 50 we Wrocławiu Zespół z LO XV: Kacper W. CMI PWr, Fares Z.CMI PWr, Mateusz P., Mikołaj J. z klasy 2A i Bartłomiej J. CMI PWr z klasy 4A 

Opiekun Zespołu mgr Joanna Brosiło CMI PWr

Otrzymali Certyfikat dla LO XV we Wrocławiu w ramach uczestnictwa w pilotażowym projekcie edukacyjnym wspierającym kompetencje obywatelskie 

HACKATHON MINECRAFT EDUCATION EDITION 

PROJEKT OBYWATEL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

realizowanym w roku szkolnym 2022/2023

Patronat honorowy Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Organizator Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Monika Włodarczyk

Partner technologiczny Projektu Microsoft Sp. z o.o. Ewa Kołodziejczyk

CERTYFIKAT HACKATHON MINECRAFT EDUCATION EDITION PROJEKT OBYWATEL ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ
Zespół z LO XV: Kacper W. CMI PWr, Fares Z.CMI PWr, Mateusz P., Mikołaj J. z klasy 2A i Bartłomiej J. CMI PWr z klasy 4A Opiekun Zespołu mgr Joanna Brosiło CMI PWr Otrzymali Certyfikat dla LO XV we Wrocławiu w ramach uczestnictwa w pilotażowym projekcie edukacyjnym wspierającym kompetencje obywatelskie
HACKATHON MINECRAFT EDUCATION EDITION PROJEKT OBYWATEL ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ realizowany w roku szkolnym 2022/2023 Patronat honorowy Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk Organizator Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Monika Włodarczyk Partner technologiczny Projektu Microsoft Sp. z o.o. Ewa Kołodziejczyk