Duplikat legitymacji oraz świadectwa maturalnego

Wydanie duplikatu legitymacji oraz świadectwa maturalnego

Za wydanie duplikatu legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 9 złotych,

za duplikat świadectwa 26 złotych na konto nr

53 1020 5226 0000 6102 0416 1733

W tytule przelewu wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej imię, nazwisko, klasa lub za duplikat świadectwa szkolnego/ukończenia liceum/maturalnego.

Proszę napisać podanie do Dyrektora Liceum LO XV z prośbą o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej/ świadectwa szkolnego/ukończenia liceum/maturalnego*.

W podaniu proszę umieścić wszelkie niezbędne dane: Imię i nazwisko (również panieńskie – dot. mężatek) klasę, datę urodzenia, pesel i adres.
Do podania proszę dołączyć aktualne zdjęcie – podpisane – dot. tylko duplikatu legitymacji

Podanie, razem z dowodem wpłaty, proszę złożyć
w sekretariacie.

Tryb rozpatrywania: 1-2 dni – legitymacje

2 tygodnie – świadectwa.

*Świadectwa maturalne uzyskane do 2004 r. wydaje szkoła macierzysta. Uzyskane po 2005 r. wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.