Koło strzeleckie

Koło Strzeleckie

W LO nr XV od ponad 20 lat działa Szkolne Koło Strzeleckie.

Nasza działalność opiera się na współpracy z Ligą Obrony Kraju, Klubem Żołnierzy Rezerwy i Kołami Strzeleckimi działającymi w innych szkołach. Uczestnikiem może być każdy uczeń naszej szkoły.

Nasze cele:
– Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej działalności Ligi Obrony Kraju.
– Popularyzacja wśród młodzieży strzelectwa sportowego.
– Propozycja spędzania aktywnie wolnego czasu.
– Integracja młodzieżowego środowiska miłośników strzelectwa sportowego.
– Wyłonienie spośród  uczniów uzdolnionych w kierunku strzelectwa sportowego.
– Sprawdzenie i podsumowanie nabytych umiejętności oraz postępów jakie zostały poczynione w okresie treningów strzeleckich – udział w zawodach Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej.