Projekty

Projekty

Projekt „Międzykulturowa szkoła” 

 
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne
Cel projektu:
kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 30 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 
Działania w projekcie
1. Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
2. Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
3. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
4. Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy
5. Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 
Grupa docelowa:
• 30 szkół Gminy Wrocław
• 915 uczniów/uczennic,
• 733 nauczycieli/lek
• rodzice/ opiekunowie prawni
 
Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:
Centrum Kształcenia Zawodowego
 
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
• Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12  zł
• Kwota dofinansowania: 3 736 996,12 zł
• Wkład własny: 321 050,00 zł 
 
Termin realizacji:
• Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.
• Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.
Szkoły biorące udział w projekcie: 
• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte
• Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum
• Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
• Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
• Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
• Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
• Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
• Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
• Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
• Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego
• Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”
• Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego
• Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa
• Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
• Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej
• Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
• Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego
• Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 17
• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18
• Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
• Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14
• Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21
• Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
• Zespół Szkół nr 3
• Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6
• Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6
• Zespół Szkół Gastronomicznych
 
 • Dnia 14 września 2022 r Pani dyrektor Bogumiła Mandat podpisała porozumienie o współpracy z British Council w Warszawie.
 • Nasza szkoła jest obecnie partnerem British Council i należy do Partnerskiego Programu British Council dla instytucji Addvantage: „Member of The British Council Addvantage Partnership Programme” , a tym samym nasza szkoła posiada prawo rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English Language Assessment (KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.
 • Egzaminy Cambridge English B2 FIRST (FCE), C1 ADVANCED (CAE), C2 PROFICIENCY (CPE) to międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach z życia codziennego, pracy, szkoły. Egzaminy obejmują całą skalę poziomów zaawansowania i są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference)
 •  
 • https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge
   British Council
 • Pilotażowe Wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

 • Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

 • Jesteśmy w #CMI!
  #CMI, Centrum Mistrzostwa Informatycznego
  Nie tylko dla nerdów.
  Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego.
  Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.
  Poznaj informatykę od podszewki.
  Nieważne, czy wiesz, co to algorytm, czy nie. Dowiesz się tego i o wiele więcej na BEZPŁATNYCH zajęciach programistycznych od nauczyciela prowadzącego projekt.
  Strona projektu CMI https://cmi.edu.pl

 • Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu realizuje projekt:
  „Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV  we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni
  fizycznej i 4 pracowni cyfrowych”

  Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na obszarze ZIT WrOF. Projekt polega na zakupie wyposażenia, nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu. W wyniku projektu poprawione zostaną warunki kształcenia dla Uczennic i Uczniów z Wrocławia i okolic (użytkowników infrastruktury edukacyjnej). Projekt obejmuje kompleksowe wyposażenie pracowni oraz zarządzanie i   promocję.
  Budżet projektu wynosi 669 000 zł, a wkład własny będzie obejmował 15% wydatków.
  Łącznie, w wyniku projektu, zostanie stworzonych 16 stanowisk w pracowni fizycznej i oraz zakupionych 128 stanowisk komputerowych (laptopy i tablety) dla uczniów, w tym 2 rozszerzone o możliwości korzystania przez Uczniów niepełnosprawnych, 4 tablice multimedialne wraz z laptopami. Pracownia fizyczna otrzyma nowocześnie pomoce dydakyczne.

   

 • W Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.

 • Szkoła w mieście

 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 w LO Nr XV we Wrocławiu
 • Lo Nr XV w pogramie APKI++

  Fundacja Media 3.0 rozpoczęła kolejną edycję programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych,  w ramach projektu pn.Apki++, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. Od stycznia zajęcia z programowania w ramach programu apki.org ruszyły w kolejnych szkołach. Lab-y 3.0 są prowadzone w aż 50 szkołach w całej Polsce.
  Mapa lab-ów: http://bit.ly/mapa-labow
  W ramach ubiegłorocznego projektu powstało 16 Lab-ów 3.0 (klubów programistycznych) na terenie całej Polski, w tym roku do współpracy zostało zaproszonych 50 szkół ponadgimnazjalnych (mapka: http://bit.ly/apki_laby30).
  Na platformie apki.org są dostępne kursy z zakresu programowania w języku C++ oraz C.
  Dla wybranych szkół przewidziane są następujące formy wsparcia: 

  • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online,
  • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród rzeczowych,
  • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami,

  Udział jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.apki.org

 • Projekt Wrocław Koduje 2.0 – Liga Niezwykłych Umysłów

 • W roku szkolnym 2016/17 szkoła realizuje innowację dotyczącą programowania

Projekty archiwalne