Projekty

Projekty

 • Pilotażowe Wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
 • Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica
 • Jesteśmy w #CMI!
  #CMI, Centrum Mistrzostwa Informatycznego
  Nie tylko dla nerdów.
  Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego.
  Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.
  Poznaj informatykę od podszewki.
  Nieważne, czy wiesz, co to algorytm, czy nie. Dowiesz się tego i o wiele więcej na BEZPŁATNYCH zajęciach programistycznych od nauczyciela prowadzącego projekt.
  Strona projektu CMI https://cmi.edu.pl
 • Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu realizuje projekt:
  „Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV  we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni
  fizycznej i 4 pracowni cyfrowych”

  Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na obszarze ZIT WrOF. Projekt polega na zakupie wyposażenia, nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu. W wyniku projektu poprawione zostaną warunki kształcenia dla Uczennic i Uczniów z Wrocławia i okolic (użytkowników infrastruktury edukacyjnej). Projekt obejmuje kompleksowe wyposażenie pracowni oraz zarządzanie i   promocję.
  Budżet projektu wynosi 669 000 zł, a wkład własny będzie obejmował 15% wydatków.
  Łącznie, w wyniku projektu, zostanie stworzonych 16 stanowisk w pracowni fizycznej i oraz zakupionych 128 stanowisk komputerowych (laptopy i tablety) dla uczniów, w tym 2 rozszerzone o możliwości korzystania przez Uczniów niepełnosprawnych, 4 tablice multimedialne wraz z laptopami. Pracownia fizyczna otrzyma nowocześnie pomoce dydakyczne.


 • W Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.
 • Szkoła w mieście
 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 w LO Nr XV we Wrocławiu

 • Lo Nr XV w pogramie APKI++

  Fundacja Media 3.0 rozpoczęła kolejną edycję programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych,  w ramach projektu pn.Apki++, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. Od stycznia zajęcia z programowania w ramach programu apki.org ruszyły w kolejnych szkołach. Lab-y 3.0 są prowadzone w aż 50 szkołach w całej Polsce.
  Mapa lab-ów: http://bit.ly/mapa-labow
  W ramach ubiegłorocznego projektu powstało 16 Lab-ów 3.0 (klubów programistycznych) na terenie całej Polski, w tym roku do współpracy zostało zaproszonych 50 szkół ponadgimnazjalnych (mapka: http://bit.ly/apki_laby30).
  Na platformie apki.org są dostępne kursy z zakresu programowania w języku C++ oraz C.
  Dla wybranych szkół przewidziane są następujące formy wsparcia: 
  • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online,
  • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania atrakcyjnych nagród rzeczowych,
  • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami,
  Udział jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.apki.org

 • Projekt Wrocław Koduje 2.0 – Liga Niezwykłych Umysłów
 • W roku szkolnym 2016/17 szkoła realizuje innowację dotyczącą programowania

Projekty archiwalne