HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


1.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00

7 września 2017

2.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

12 października 2017

3.

Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

16 listopada 2017

4.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli

11 stycznia 2018

5.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

1 marca 2018

6.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 3

5 kwietnia 2018

7.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 1, 2

24 maja 2018