HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


1.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00

8 września 2016

2.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

13 października 2016

3.

Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

17 listopada 2016

4.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli

15 grudnia 2016

5.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

2 marca 2017

6.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 3

6 kwietnia 2017

7.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 1, 2

1 czerwca 2017