HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


1.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00

6 września 2018

2.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

11 października 2018

3.

Spotkania z wychowawcami, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

15 listopada 2018

4.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach semestralnych, dyżur wszystkich nauczycieli

13 grudnia 2018

5.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, g. 17.00

21 lutego 2019

6.

Spotkania z wychowawcami wszystkich klas, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 3

28 marca 2019

7.

Spotkania z wychowawcami, g. 17.00
informacja o proponowanych ocenach dla klas 1, 2

30 maja 2019