Klasa biologiczno - geograficzna

Klasa biologiczno – geograficzna 1E

Klasa biologiczno – geograficzna z rozszerzonym programem biologii i geografii przeznaczona jest dla osób, które w  przyszłości planują podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, biologicznych, geograficznych, związanych z ochroną środowiska.

W  programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej przewidziane są zajęcia laboratoryjne.

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonym laboratorium biologicznym i chemicznym. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody, oraz przygotują do zdawania na egzaminie maturalnym geografii i biologii w  zakresie rozszerzonym, np. „Bioróżnorodność”, „Gucio” we współpracy z Polską Akademią Nauk. Uczniowie szkoły biorą także udział w obchodach GIS DAY na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Umiejętności Polskiej Akademii Nauk – uczniowie uczestniczą w  wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych.