Klasa humanistyczna

Klasa humanistyczna 1D oraz 1F

Klasa z rozszerzonym programem języka polskiego (1D – historia, 1F – WOS) pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przygotowanie się do egzaminu maturalnego i  kontynuację kształcenia na kierunkach humanistycznych, artystycznych, interdyscyplinarnych.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach w otwartej przestrzeni edukacyjnej uczestnicząc w seansach filmowych, sztukach teatralnych, lekcjach muzealnych. Talenty krasomówcze można rozwijać, biorąc czynny udział w debatach oksfordzkich. Uczniowie będą uczestniczyć w grach symulacyjnych i spotkaniach z niebanalnymi gośćmi.

Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów humanistycznych na kierunkach: filologia polska, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, animator kultury, filozofia, historia sztuki.