KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.:

dolnośląskie,  mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych dla klas trzecich

27 kwietnia 2018 r.

6.

Egzamin maturalny

Od 4 maja 2018 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.04.2018 - odpracowany 3.02.2018

2.05.2018 - odpracowany 17.03.2018

4,7,8.05.2018 - dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

 

KLASYFIKACJA, OCENY

 

Lp.

Zdarzenie

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

10 stycznia 2018 r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

1 lutego 2018 r.

3.

Koniec I semestru

4 lutego  2018 r.

4.

Początek II semestru

5 lutego 2018 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 3

4 kwietnia 2018 r.

6.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 3

20 kwietnia 2018 r.

7.

Koniec roku dla klas 3

27 kwietnia 2018 r.

8.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2

23 maja 2018 r.

9.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 2

14 czerwca 2018 r.

10.

Koniec roku dla klas 1, 2

22 czerwca 2018 r.

 

 

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

(KONSULTACJE I PISANIE ARKUSZY MATURALNYCH, ZADEKLAROWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W DEKLARACJACH – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE)

Lp.

Dzień

Data

 1.

wtorki

1, 2  lekcja

 

 

RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE

 

Lp.

Rada

Data

1. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

5 lutego 2018 r.

2. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 3

23 kwietnia 2018 r.

3.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 2

18 czerwca 2018 r.