KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.:

dolnośląskie,  mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych dla klas trzecich

26 kwietnia 2019 r.

6.

Egzamin maturalny

Od 6 maja 2019 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

21 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.2018 - odpracowany 27.10.2018

2.05.2019 - odpracowany 16.03.2019

6,7,8.05.2019 - dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

 

KLASYFIKACJA, OCENY

 

Lp.

Zdarzenie

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

12 grudnia 2018 r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

10 stycznia 2019 r.

3.

Koniec I semestru

13 stycznia  2019 r.

4.

Początek II semestru

14 stycznia 2019 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 3

27 marca 2019 r.

6.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 3

12 kwietnia 2019 r.

7.

Koniec roku dla klas 3

26 kwietnia 2019 r.

8.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2

29 maja 2019 r.

9.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 2

13 czerwca 2019 r.

10.

Koniec roku dla klas 1, 2

21 czerwca 2019 r.

 

 

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

(KONSULTACJE I PISANIE ARKUSZY MATURALNYCH, ZADEKLAROWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W DEKLARACJACH – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE)

Lp.

Dzień

Data

 1.

wtorki

1, 2  lekcja

 

 

RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE

 

Lp.

Rada

Data

1. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

14 stycznia 2019 r.

2. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 3

15 kwietnia 2019 r.

3.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 2

17 czerwca 2019 r.