KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017 r.:

dolnośląskie,  mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych dla klas trzecich

28 kwietnia 2017 r.

6.

Egzamin maturalny

4 – 26 maja 2017 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2016 - odpracowany 5.11.2016

2.05.2017 - odpracowany 25.03.2017

4,5,8.05.2017 - dni wolne dla uczniów klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

 

KLASYFIKACJA, OCENY

 

Lp.

Zdarzenie

Data

1.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

15 grudnia 2016 r.

2.

Wystawienie ocen za I semestr

16 stycznia 2017 r.

3.

Koniec I semestru

22 stycznia  2017 r.

4.

Początek II semestru

23 stycznia 2017 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 3

5 kwietnia 2017 r.

6.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 3

21 kwietnia 2017 r.

7.

Koniec roku dla klas 3

28 kwietnia 2017 r.

8.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2

31 maja 2017 r.

9.

Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 2

14 czerwca 2017 r.

10.

Koniec roku dla klas 1, 2

23 czerwca 2017 r.

 

 

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

(KONSULTACJE I PISANIE ARKUSZY MATURALNYCH, ZADEKLAROWANYCH PRZEZ UCZNIÓW W DEKLARACJACH – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE)

Lp.

Dzień

Data

 1.

wtorki

1, 2  lekcja

 

 

RADY PEDAGOGICZNE - KLASYFIKACYJNE

 

Lp.

Rada

Data

1. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna

19 stycznia 2017 r.

2. 

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 3

24 kwietnia 2017 r.

3.

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. 1, 2

19 czerwca 2017 r.