O szkole

Informacja o wyborze (notebook-pracownia fizyczna)

6.7.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (notebook dla uczniów z oprogramowaniem - pracownia fizyczna)
Czytaj dalej

Sesja poprawkowa - matura 2017

6.7.2017

Ważne ogłoszenie dla osób, które nie zdały egzaminu maturalnego i mają prawo do egzaminu poprawkowego

Oświadczenie w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w roku szkolnym 2016/2017 jest do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Podaję ścieżkę dostępu:
Egzamin maturalny/Informacje dla zdających/Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego/Załączniki
Proszę wybrać odpowiedni załącznik:
Załącznik -7a_N
Załącznik -7b_S
Wypełnione Oświadczenia należy złożyć do dnia 07.07.2017 w sekretariacie szkoły.
                                                                                  Marzena Zielińska

Czytaj dalej