1H geograficzno – matematyczna

Znajomości Afryki.

1H geograficzno – matematyczna

Klasa z rozszerzonym programem geografii i matematyki przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowane przedmiotami ścisłymi. Nauka w tej klasie daje możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej, a także matematyki. Uczniowie  zapoznają się z prawami panującymi w przyrodzie i metodami ich określania. Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, w tym ekonomicznych. Pozwalają także na wybór kształcenia na różnych kierunkach  politechnicznych, uniwersyteckich oraz  przyrodniczych (np. gospodarka przestrzenna, logistyka, zarządzanie migracjami, geodezja, kartografia, geoenergetyka czy geoinformatyka).

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania poprzez udział w konkursach przedmiotowych, szczególnie w Maratonie Matematycznym, Kangurze, Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska oraz Olimpiadzie