Egzamin maturalny poprawkowy 2024

UWAGA MATURZYŚCI !

Oświadczenie w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego poprawkowego w roku szkolnym 2023/2024 jest do pobrania na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Podaję ścieżkę dostępu:
Egzamin maturalny/Organizacja/Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego/ Pobierz Załączniki:/
7: EM23 EM15
Wypełnione Oświadczenia należy złożyć do dnia 16.07.2024 w sekretariacie szkoły.