Informacja o podręcznikach

Drodzy uczniowie i rodzice!

Podręczniki dla uczniów uczących się w liceach polskich kupują rodzice. Prosimy zwrócić uwagę na wykaz podręczników, który znajduje się na stronie naszej szkoły (https://loxv.wroclaw.pl/podreczniki/)

Шановні учні та батьки!

Підручники для учнів, які навчаються в ліцеях Польщі, купують батьки. Просимо звернути увагу на перелік підручників, який є на офіційній сторінці нашого ліцею (https://loxv.wroclaw.pl/podreczniki/)