Harmonogram rozdania świadectw dojrzałości 2024

UWAGA WYCHOWAWCY KLAS MATURALNYCH

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ
DN. 09 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

4 A GODZ. 10:15 SALA 138 , wych. Agnieszka Blok
4 B GODZ. 10:45 SALA 24, wych. Maria Perłowska
4 C GODZ. 11:15 SALA 105 , wych. Jolanta Grzyb
4 D GODZ. 11:45 SALA 206, wych. Sławomir Słomski
4 E GODZ. 12: 15 SALA 3, wych Elżbieta Dobrowolska-Świątek
4 F GODZ. 12.45 SALA 136, wych. Ilona Nowak

POZOSTALI ABITURIENCI GODZ. 13:15 – 14:30 sekretariat- pok 14


Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.
Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.


Nieodebrane świadectwa i zaświadczenia wydawane będą w Sekretariacie od dn. 10 lipca w godz. 9:00 – 11:30.

Przed wyznaczoną godziną wpuszczacie Państwo uczniów do Sali, a sami przychodzicie do Sekretariatu pobrać świadectwa i listę. Po rozdaniu świadectw i zebraniu podpisów zdajecie Państwo listę do Sekretariatu, by mógł pobrać ją kolejny wychowawca. Na całą procedurę przeznaczamy ok. 30 minut i bardzo proszę nie przekraczać tego czasu , by kolejne klasy nie musiały czekać.
W razie wątpliwości proszę pytać. Chętnie pomogę 