Klasa dietetyczna 1K

Klasa dietetyczna 1K

Klasa dietetyczna z rozszerzonym programem biologii i chemii przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych. 

W programie nauczania w klasie drugiej i trzeciej prowadzone będą zajęcia z psychodietetyki . Uczniowie będą poznawać  podstawy dietetyki, zdrowego żywienia, psychologii i antropometrii.  

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonym laboratorium biologiczno- chemicznym. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody.  Przygotują się do egzaminu  maturalnego z biologii i chemii w  zakresie rozszerzonym. W klasie realizowane będą  liczne projekty dostosowane do zainteresowań uczniów, np. „Bioróżnorodność”, „Chemia kosmetyczna”. 

 Liceum  od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim  i Akademią Umiejętności Polskiej Akademii Nauk – uczniowie uczestniczą w  wykładach, zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. 

Absolwenci klasy mają możliwość podjęcia studiów na kierunkach takich jak  dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biologia, ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, mikrobiologia.