Oferta szkoły

Oddziały w roku szkolnym 2022/2023

NazwaProfil klasyPrzedmioty na poziomie rozszerzonymPrzedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1Amatematycznamatematyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
geografia 
1Bbiologiczno-chemicznabiologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia 
1Chumanistyczna – psychologicznabiologia
język polski
  
język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia
1D i 1Fhumanistycznajęzyk polski
historia
język polski
matematyka 
historia
wiedza o społeczeństwie
1Ebiologiczno – geograficznabiologia
geografia
język polski
matematyka 
biologia
geografia
1Gjęzykowajęzyk angielski
język polski
język polski
matematyka 
geografia
wiedza o społeczeństwie
1Hgeograficzno-matematycznageografia
matematyka
język polski
matematyka 
geografia
wiedza o społeczeństwie
1Ijęzykowajęzyk angielski
język ukraiński
język polski
matematyka 
geografia
wiedza o społeczeństwie

 W roku 2022/2023 utworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.

Języki obce:

  • w Liceum realizowane będę zajęcia z:
    • języka angielskiego
    • języka niemieckiego
    • języka ukraińskiego (gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych)
  • podziału na grupy dokonuje się na początku roku szkolnego