Aktualności

Matura w sesji poprawkowej-sierpień 2018

9.8.2018

Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych – sierpień 2018

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki:
21 sierpnia 2018 – wtorek, godzina rozpoczęcia egzaminu 9:00.
Zdający zgłaszają się na egzamin zgodnie z procedurami o godz 8:15.
Język polski odbędzie się w sali 204, matematyka w sali 218.

Ustne poprawkowe egzaminy maturalne z języka angielskiego:
21 sierpnia 2018- wtorek, godzina rozpoczęcia egzaminów 8:00.
Zdający zgłaszają się na egzamin o godz 7.45.

 

Czytaj dalej

Świadectwa maturalne 2018

25.6.2018

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 3 LIPCA WG. HARMONOGRAMU:

3 A    GODZ. 10:15    SALA 135
3 B    GODZ. 10:35    SALA 136
3 C    GODZ. 10:55    SALA 48
3 D    GODZ. 11:15    SALA 2
3 E    GODZ. 11:35    SALA 3

POZOSTALI ABITURIENCI    GODZ. 12:00 - 14:00    pok. 13
Po świadectwo uczeń zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości.
Może również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 3 lipca w Sekretariacie.

Nieodebrane świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Uczniowskim od dn. 4 lipca w godz. 9:00 - 14:00.
Czytaj dalej

Egzaminy poprawkowe - sierpień 2018

22.6.2018

Informujemy, że harmonogram egzaminów poprawkowych znajduje się w sekretariacie szkoły - pokój 14.
Czytaj dalej

21.06.2018

15.6.2018

21.06.2018 (czwartek) obowiązuje skrócona wersja dzwonków. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.
Czytaj dalej
Więcej aktualności Więcej aktualności