Brak wolnych miejsc w klasach przygotowawczych.

W liceum zakończono przyjmowanie podań i dokumentów do nauki w klasach przygotowawczych na rok szkolny 2021-2022. Brak wolnym miejsc w klasach przygotowawczych.

У ліцеї завершився прийом заяв та документів для навчання в підготовчих класах на 2021-2022 навчальний рік. Немає вільних місць в підготовчих класах.

В лицее завершился приём заявлений и документов для обучения в подготовительных классах на 2021-2022 учебный год. Нет свободных мест в подготовительных классах.