Konkurs na najciekawsze hasło promujące czytanie książek, bibliotekę - rozstrzygnięte!

Dziękujemy wszystkim klasom, które stanęły w szranki boju konkursowego na najciekawsze hasło promujące czytanie książek, bibliotekę. Uznanie komisji w składzie: p. dyrektor B. Mandat oraz nauczyciele bibliotekarze p. W. Belczyk i p. A. Pokusińska zyskało hasło klasy 3B – „Czym dla ciała dyskoteka, tym dla ducha biblioteka”.
   Zwycięskie hasło będzie reprezentowało naszą szkołę w konkursie ogólnowrocławskim, przeprowadzonym w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych 16 października 2012 na wrocławskim Rynku.
   Gratulujemy klasie 3B 

Uśmiech