Tydzień Edukacji Globalnej - 19-23 listopada 2012

Tydzień Edukacji Globalnej - 19-23 listopada 2012

W ramach programu „Jeden świat – kluby filmowe” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w bibliotece szkolnej zorganizowano projekcję filmu „Zatruty ogień” połączoną z dyskusją nt. problematyki podjętej w filmie. W lekcjach uczestniczyły klasy 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3E z wychowawcami. Ponadto w holu szkoły zorganizowano wystawę plakatów przygotowanych przez uczniów pod opieką p. L. Zabierowskiej dotyczących m. in. tematyki praw człowieka, świadomej konsumpcji.