Tydzień Zakazanej Książki

Tydzień Zakazanej Książki

już po raz trzeci obchodziliśmy w bibliotece szkolnej, w dniach 30 września-6 października 2014 r. Święto wymyślono w Stanach Zjednoczonych przed ponad trzydziestu laty. Organizowanie święta ma przede wszystkim zwrócić uwagę na ograniczanie wolności słowa w wielu krajach. Z tej okazji w bibliotece urządzono wystawę zakazanych pozycji, które w różnym czasie i w różnych miejscach były niedozwolone – nie wolno było ich czytać, posiadać czy rozpowszechniać. Ponadto szereg informacji dostarczała okolicznościowa gazetka w bibliotece; hol szkoły oraz biblioteka zostały specjalnie udekorowane. Wszystkie klasy I uczestniczyły w prelekcjach nt. Zabronionych książek, na lekcjach języka polskiego lub na godzinach wychowawczych.