O Wisławie Szymborskiej w trzecią rocznicę śmierci

Tradycyjnie na początku lutego, w bibliotece szkolnej przeprowadzona została prelekcja dla klas 1 poświęcona życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej. Polską poetkę wspominamy przytaczając mniej i bardziej znane fakty z jej życia, opowiadamy o zainteresowaniach, zaletach…i słabościach noblistki.