Konkurs "Zaczytaj się w..."

adresowany jest do osób, które chcą podzielić się ze swoimi koleżankami/kolegami refleksjami na temat przeczytanej książki i zachęcić do sięgnięcia po dany tytuł. Recenzja winna dotyczyć książki, nie będącej lekturą szkolną na żadnym etapie edukacji. Prosimy o oddawanie recenzji wydrukowanych w formacie A-4, standardową czcionką Times New Roman, o rozmiarze 12 z interlinią 1,5 wiersza. Długość recenzji powinna oscylować w granicach 3/4-1 strona. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą z języka polskiego, zwycięzca nagrodę niespodziankę. Na prace czekamy w bibliotece do dn. 30 października 2015.