Stereotypy

W klasach trzecich, z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej przeprowadzono w bibliotece lekcje wychowawcze poświęcone zagadnieniu stereotypów – czym są, jak powstają, jakie są kategorie, kogo dotykają.  Zwrócono również uwagę na wykorzystanie…